Wat is APERAK?

Een APERAK (Application Error and Ackowledgement) bericht valt onder de EDIFACT standaard. Men gebruikt dit bericht om de ontvangst van een eerder ontvangen EDI bericht te bevestigen. Het EDI-systeem (zoals het Niklas integratieplatform) genereert een APERAK bericht niet automatisch maar zal dit bericht pas genereren aan de hand van een respons van een achterliggend systeem. Dit in tegenstelling tot het CONTRL bericht die op dit type bericht lijkt en wel automatisch gegenereerd wordt.

Functionaliteit van een APERAK

  1. Het informeren van de zender van een EDI bericht dat zijn bericht is afgewezen door de applicatie van de ontvanger vanwege fouten in het bericht
  2. Het informeren van de verzender dat zijn bericht correct is verwerkt in de applicatie van de ontvanger

 

Voorbeeld

Wat is APERAK

APERAK vs CONTRL

Vaak verwart men de APERAK en het CONTRL bericht met elkaar. Er is echter een belangrijk verschil tussen deze twee EDI berichten. Het CONTRL bericht wordt namelijk automatisch door het EDI-systeem gegenereerd en teruggestuurd. Bij APERAK genereert het EDI systeem dit bericht aan de hand van een response van de achterliggende applicatie. Daarbij zal het CONTRL bericht de verzender informeren of de syntax van zijn bericht correct of incorrect is, terwijl de APERAK de zender informeert of het bericht correct is verwerkt door de interne applicatie of het ERP-systeem.

Het versturen van een APERAK bericht komt niet vaak voor. Dit komt omdat het vrij lastig en tijdrovend is om dergelijk bericht in de back-end in te regelen.

Voordelen Copernicus


  • Ruim 20 jaar ervaring
  • Voor alle bedrijfssectoren ongeacht de grootte van de organisatie
  • Reeds gekoppeld met een groot aantal systemen en applicaties
  • Transparant pricing model
  • Vriendelijk bedrijf om mee samen te werken!

Hoe kunnen wij jou helpen?

Controle niet gelukt

The form contains errors