Wat is ORDRSP?

Een Order Respons is een EDI bericht dat gebruikt wordt om een eerder ontvangen order (ORDERS bericht) te accepteren of af te wijzen. De ORDRSP wordt gestuurd door de leverancier (verkoper) naar de afnemer (koper) en kan betrekking hebben de gehele order of op een deel van de order. Daarbij kunnen op één order meerdere order response berichten gestuurd worden.

Drie functies van het ORDRSP bericht

 • Het bevestigen van de ontvangst van een ORDERS bericht
 • Het accepteren van een ontvangen order
 • Het afwijzen van een ontvangen order, waarbij aangegeven kan worden wat de reden van afwijzing is

Bevestigen en afwijzen van een ORDERS bericht

Wanneer een afnemer een ORDRSP bericht ontvangt, weet hij dat zijn ORDER bericht is ontvangen en of de order uitgevoerd gaat worden of niet. Wanneer twee handelspartners besluiten dat er altijd een ORRSP teruggestuurd wordt op een ORDERS bericht, is er geen noodzaak meer om ook het APERAK bericht te gebruiken.

Wanneer een leverancier een elektronische order ontvangt van een afnemer bestaat de mogelijkheid dat de order niet uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende voorraad is of omdat er niet op tijd geleverd kan worden. In dat geval zal de verkopende partij een ORDRSP terugsturen naar de koper waarin vermeld wordt dat de order afgewezen is en tevens wordt de reden van afwijzing vermeld. De afwijzing kan de gehele order bevatten of een deel van de order.

Een Order Response kan toegepast worden voor het:

 • bevestigen van de ontvangst van een Order
 • accepteren van een Order
 • een voorstel voor aanpassing van de Order
 • afwijzen van de gehele Order of een deel van de Order

Voordelen Copernicus


 • Ruim 20 jaar ervaring
 • Voor alle bedrijfssectoren ongeacht de grootte van de organisatie
 • Reeds gekoppeld met een groot aantal systemen en applicaties
 • Transparant pricing model
 • Vriendelijk bedrijf om mee samen te werken!

Hoe kunnen wij jou helpen?

Controle niet gelukt

The form contains errors