Niklas Integration Platform

Niklas is de betaalbare en schaalbare Enterprise Service Bus voor al je Enterprise Application Integration en Business-to-Business Integration. Het Niklas Integration Platform geeft jouw organisatie de mogelijkheid om eenvoudig en volledig geautomatiseerd elektronische informatie uit te wisselen met interne applicaties, andere organisaties en een divers aanbod aan clouddiensten.

 

Snelle gegevensverwerking

Niklas heeft een sterke focus op snelle gegevensverwerking, schaalbaarheid en ‘supportability’. Het platform ondersteunt transformaties tussen verschillende soorten gegevens en gegevensbronnen waarbij datastromen snel en eenvoudig opgezet kunnen worden, ongeacht dataformaat of communicatieprotocol.

Schaalbaar

Niklas is een zeer veelzijdig integration platform. Afhankelijk van jouw eisen kan het worden geconfigureerd om te werken als een ‘single server’ toepassing of als een multi-server gedistribueerde omgeving. De functionaliteit van Niklas kunnen we verdelen over meerdere 'instances' en op iedere instance configureren we een aantal specifieke processen (de zogenaamde ‘engines’).  Het is mogelijk dat we alle processen of een deel van de Niklas processen over één of meer instances verdelen, wat een zeer flexibele aanpak mogelijk maakt.

Geen vendor lock-in

Voor datatransformaties (mappings) kan Niklas elke mappingtool gebruiken, zolang deze in staat is om Java of XSLT codes te genereren. Hierdoor is er geen sprake van een zogenaamde ‘vendor lock-in’ in de richting van een eigen mappingtool, iets wat voor veel organisaties een struikelblok is.

Onze klanten:

 • AMP Groep E1477574195424
 • Transsmart
 • Vos Logistics E1489050477631
 • Logo NOX
 • Hitrail
 • Synerlogic
 • Score
 • Versteijnen
 • Van Dale
 • Lampenlicht2
 • Pooling Partners
 • Ezorg
 • Container Centralen Logo Transparant
 • Promese Logo Transparant
 • VCK Logistics Logo Transparant
 • Dorel Juvenile Logo Transparant
 • Charlietemple Logo 1
 • Citytec
 • Coram
 • Black Box Logistics logo
 • Van Beek Art Supplies Logo
 • TANS Logo
 • Logic4 Logo
 • Portena Logistiek

Features

 

Monitoring & controle

Het uitgebreide logging mechanisme van Niklas geeft jouw organisatie de mogelijkheid om tot op het laagste niveau de berichtstromen te monitoren. Hiervoor heeft Niklas verschillende logs beschikbaar:

 • Message log
 • Transport log
 • System log
 • Content log
 • Scheduler log
 • Event log

 

 

Communication

Niklas is een moderne Enterprise Service Bus en beschikt over een grote set adapters voor datacommunicatie. Met deze adapters kan Niklas zowel synchrone als asynchrone sessies op een beveiligde manier opzetten. Hieronder vind je een overzicht van de adapters die wij met Niklas meeleveren:

 • File
 • FTP, SFTP
 • EMAIL (POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTPS)
 • JMS (IBM MQ, ActiveMQ)
 • HotFolder
 • HTTP, HTTPS
 • REST
 • WebServices
 • AS2
 • TCP

 

 

Off-the-shelf interfaces

Er zijn diverse off-the-shelf interfaces beschikbaar met onder meer:

 • Dropbox
 • Google Merchant Center
 • De Buren collection center
 • Magento
 • Shopify
 • Seoshop
 • Various transport companies

 

Meer features:

 

Niklas ondersteunt meerdere lagen van exception handling. De meest specifieke laag is die van de uitgaande transporten omdat deze de “retry” functionaliteit ondersteunt. De retry functionaliteit zorgt er voor dat, wanneer een bericht niet de eerste keer afgeleverd kan worden, Niklas het later nogmaals zal proberen af te leveren. De frequentie en interval van de retry functionaliteit is op transport niveau te configureren en wanneer het maximum aantal retries is bereikt wordt dit doorgegeven aan de error handling.

Zodra een uitzondering zich voordoet tijdens het verwerken van een bericht, zal dit worden afgehandeld door de exception handler van de Agreement. Deze handelt alle fouten af voor een Agreement zoals het versturen van e-mail alerts naar beheerders of het sturen van foutieve berichten naar een andere Agreement om de fout daar verder te verwerken.

De Archiver is een component dat in Agreements gebruikt kan worden en dat zorgt draagt voor het archiveren van de inhoud en de meta-data van berichten. De Archiver kan zeer uitgebreid geconfigureerd worden, van eenvoudig tot zeer complex. Bijkomend voordeel van de Archiver is dat de berichten die gearchiveerd worden, ook benaderd kunnen worden vanuit de logs in de user interface van Niklas, zodat gebruikers berichten kunnen bekijken en downloaden in de verschillende stadia van een Agreement. De Archiver biedt tevens de mogelijkheid om berichten opnieuw te versturen.

De Splitter gebruik je om de payload van een bericht (mits het een collectie betreft) op te splitsen in meerdere berichten die daarna afzonderlijk verwerkt kunnen worden. De Splitter kan dan ook goed gebruikt worden om een groot artikelbestand op te splitsen in meerdere kleine berichten en deze – al dan niet multithreaded – in te schieten op een API van een webshop.

Message Identification is het proces van het herkennen van een bericht wat gebeurt direct nadat het bericht is ontvangen. Op basis van de inhoud van een bericht (Content Based Routing) of op basis van criteria zoals bijvoorbeeld de bestandsnaam kan het bericht gecorreleerd worden aan een Trading Partner en kan Niklas het naar een bepaalde Agreement sturen. Niklas ondersteunt de volgende herkenningsmethodes;

 • Op basis van de filename
 • Xpath
 • Aan de hand van envelope data (bijvoorbeeld bij Edifact of X12 berichten)

Organisaties die onderling elektronische documenten uitwisselen worden in EDI terminologie “Trading Partners genoemd”. Trading Partners maken onderling afspraken over zaken als welke gegevens zij uitwisselen en op welke manier dit moet gebeuren. Trading Partners kunnen in Niklas worden opgezet en gebruikt worden in Agreements.

Aan een Trading Partner kun je verschillende identifiers koppelen en ook meerdere contactpersonen aan koppelen. Wanneer er bijvoorbeeld een exception optreedt in een Agreement voor een bepaalde Trading Partner, kan Niklas hiervan een e-mail alert naar de desbetreffende contactpersoon sturen.

Niklas gebruikt een real-time configuratiemodel voor het deployen van integraties. Hierdoor wordt elke wijziging in de configuratie direct doorgevoerd, zonder dat de server herstart hoeft te worden. De wijziging is dus direct van kracht.

Niklas beheerders kunnen eenvoudig nieuwe mappings deployen in Niklas. Hierbij kun je aangegeven op welke omgeving (TST, ACC, PROD) je de mapping wilt deployen.

Niklas heeft een speciale engine voor het plannen en uitvoeren van verschillende taken: de Scheduler. De scheduler kun je configureren om periodiek bepaalde taken te verrichten op bepaalde (of meerdere) Processing engines. De Scheduler kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het starten van communicatie sessies, voor het ophalen van gegevens uit een database of voor verschillende onderhoudstaken.