OTX Logistics wisselt x12 berichten uit

Gepubliceerd op: 22-06-2020

OTX Logistics is een internationaal opererende lucht- en zeevrachtexpediteur en richt zich met name op de Fashion & Lifestyle sector. Behalve global Freight Forwarding levert OTX Logistics ook aanvullende diensten op het gebied van warehousing, logistics en distributie.

Met al deze diensten is veel gegevensuitwisseling gemoeid. De berichten die OTX Logistics met haar klanten uitwisselt, zijn hoofdzakelijk in XML formaat.

Uitwisseling X12 berichten

Prominente klant PVH (moederbedrijf van o.a. Calvin Klein en Hilfiger) gaf eind 2016 aan dat zij X12 berichten uit te willen wisselen met OTX Logistics. X12 is de Amerikaanse variant van de Edifact berichtenstandaard. Aangezien deze berichtenstandaard niet door OTX Logistics zelf verwerkt kan worden, heeft het vervolgens Copernicus opdracht gegeven om hiervoor de koppelingen te bouwen. Deze koppelingen worden geïmplementeerd via onze managed EDI omgeving.

OTX portal

Al langer biedt OTX Logistics haar klanten een portal, een online platform dat is ontwikkeld om informatie van verschillende partijen in een supply chain op overzichtelijke wijze bij elkaar te brengen. Zo kan een klant bijvoorbeeld PO gegevens uploaden, kan een fabriek of agent daar hun informatie aan koppelen, kunnen bookingen worden geplaatst, statussen worden afgelezen, enzovoorts.

Met diverse partijen wisselt OTX Logistics XML bestanden uit die rechtstreeks door de portal worden afgehandeld. Voorheen kon de portal echter niet overweg met X12 berichten en dat heeft Copernicus nu voor OTX Logistics opgelost. Via een mapping worden X12 berichten getransformeerd voordat deze naar de portal worden doorgezet. Ook toekomstige klanten die gebruik maken van X12 voor het versturen van berichten kunnen hier voortaan probleemloos gebruik van maken!

 

Controle niet gelukt

The form contains errors