Portal development

 Een webportal is de ideale manier om nóg efficiënter informatie te verzenden of ontvangen. Dit is niet alleen gebruiksvriendelijk voor je klanten, je bespaart ook nog eens zeeën van tijd (=geld)! Met een webportal kunnen medewerkers, klanten of andere externe partijen met hun account toegang krijgen tot specifiek afgeschermde informatie. Zo kunnen ze informatie inzien, uitwisselen of aanpassen. De portal sluit naadloos aan op  de backend applicatie (ERP, WMS, TMS, e.d.) van jouw organisatie. Hierdoor hoeft je externe partijen geen rechtstreekse toegang te geven tot jouw backend, met alle veiligheidsrisico’s van dien.

Een goede webportal onderscheidt zich door de perfecte balans tussen aantrekkelijkheid, eenvoudigheid en functionaliteit. Hierbij is iedere webportal weer anders, want hij is volledig afgestemd op de behoeftes van onze klanten. Wij luisteren goed naar jullie wensen en kijken samen naar een oplossing op maat. Natuurlijk geven wij met onze expertise en ervaring gericht advies over de gewenste functionaliteiten.

 

Kenmerken van onze portals

 • Moderne uitstraling
 • Uitgebreide gebruikersbeleid (gebruikers, rollen en rechten)
 • Zeer gebruiksvriendelijk
 • Focus op functionaliteit
 • Gebruikt bestaande functionaliteiten van de aanwezige kernapplicaties
 • Meertalige opties
 • Gebouwd met moderne technologie
 • Moderne rapportage mogelijkheden

Voordelen van een webportal

 • Tijd- en kostenbesparing
 • Optimaliseren werkprocessen
 • Altijd en overal online beschikbaar
 • Minder kans op fouten door geautomatiseerde processen
 • Betere concurrentiepositie en een hogere klanttevredenheid

Voorbeelden voor Portal Development:

Schavemaker (1)

Schavemaker Logistics & Transport

De portal van Schavemaker is opgezet zodat hun klanten hierin transportritten aan kunnen melden. In de portal kunnen de klanten een aantal zaken beheren zoals laad- en losplaatsen en de wijze van transport. De planning wordt gekoppeld naar het TMS van Schavemaker (ixolution) met daaruit weer terugkoppeling van statusinformatie naar de portal. Verder is hierin een rittenplanning op weekniveau zichtbaar en zijn historische overzichten beschikbaar. Deze portal is meertalig opgezet.

Rmi Global

R.M.I. Global Logistics Services

Bij het uitwisselen van gegevens tussen R.M.I. en haar handelspartners was een belangrijk punt dat cruciale informatie in EDI berichten ontbrak. Met de portal als filter kunnen hier deze berichten worden opgevangen en aangevuld worden met stamgegevens zoals locatie, productgegevens en afnemers. In de portal is inzicht in de foutieve berichten. Daarna kunnen deze berichten verder verwerkt worden. Na de verrijking van de stamgegevens gaat toekomstig berichtenverkeer hierdoor wel goed.

IAZ (1)

IAZ (artsenberichtensysteem)

Voor de IAZ (Inkoop alliantie Ziekenhuizen) is een systeem ontwikkeld om de berichtenuitwisseling tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg te faciliteren. Op basis van standaarden wordt informatie uitgewisseld met een aantal interne/ziekenhuis-systemen (ZIS) en huisarts informatiesystemen. Daarnaast is een self service portal ontwikkeld waar zowel het ziekenhuis als de huisarts in kan loggen. Voor de hosting wordt samengewerkt met KPN E-zorg waarbij extra aandacht is voor de beveiliging van de gegevens.

In de portal worden berichten aangeboden zoals onderzoeksuitslagen en opname- en ontslagbrieven.

Meer informatie ontvangen?

Controle niet gelukt

The form contains errors