Wat is HL7?

Health Level Seven (HL7) is een internationale standaard voor de elektronische uitwisseling van medische, financiële en administratieve informatie in de zorg. De standaard ontstond in 1987 in de Verenigde Staten en wordt ontwikkeld en beheerd door degelijknamige organisatie. Vanaf begin jaren negentig is HL7 uitgegroeid tot dé internationale standaard voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Vandaag de dag wordt de standaard ondersteund door meer dan 1.600 leden uit meer dan 50 landen.

HL7 Nederland

Alle landen waarin de HL7 actief is hebben een lokale organisatie die erop toeziet dat internationale standaarden worden aangepast aan de lokale situatie. Ook doen zij voorstellen voor uitbreidingen aan de internationale HL7 standaard. In Nederland wordt deze rol ingevuld door de Stichting HL7 Nederland. De organisatie telt momenteel meer dan 200 aangesloten organisaties waaronder algemene en universitaire ziekenhuizen, GGZ, V&V, VG, Thuiszorg, eerstelijnszorg en verschillende aanbieders van zorginformatiesystemen.

Waarom HL7?

In de zorg wordt gebruik gemaakt van een enorme diversiteit aan software en hardware systemen. Denk bijvoorbeeld aan een elektronisch patiëntendossier of een Huisarts Informatie Systeem (HIS). Deze systemen communiceren met elkaar middels verschillende elektronische berichten. Om enige uniformiteit te creëeren in de communicatie tussen al deze verschillende systemen is de HL7 standaard ontwikkeld. Het gebruik van HL7 helpt bij het optimaliseren van zorgprocessen en zorgt voor meer eenduidigheid en kwaliteit.