Wat is x12-850 Purchase Order?

Het 850 EDI bericht is een onderdeel van de Amerikaanse x12 standaard en wordt door een afnemer gebruikt om orders te plaatsen bij een leverancier. De 850 bevat over het algemeen dezelfde informatie als wanneer men een order plaatst via een webshop of email. Het gaat dan om informatie zoals:

  • Producten of diensten, prijzen en aantallen
  • Kortingen
  • Verzendgegevens
  • Betalingsvoorwaarden

Orderbevestiging

Meestal zal de afnemer een orderbevestiging wensen te ontvangen. Hiervoor kan de leverancier het 997 bericht gebruiken. De 997 is de ‘Functional Acknowledgement’ waarmee de leverancier aangeeft dat hij de order heeft ontvangen. Echter, afnemer en leverancier kunnen er ook voor kiezen dat er een 855 Order Acknowledgement gestuurd wordt in plaats van de x12 997. De 855 is de Order Acknowledgement en met dit bericht kan de leverancier aangeven dat hij de order wel of niet accepteert.

Soms zal de afnemer een geplaatste order willen wijzigen. Dit kan hij doen middels de 860 Order Change Request.

Voorbeeld 850 bericht

ISA*00* *00* *12*XXXXXXXXXXX *01*098533326*100107*0735*U*00400*000008105*0*P*| GS*PO*XXXXXXXXXXX*098533326*100107*0735*9071*X*004010
ST*850*24784
BEG*00*NE*CH2372853**100105
CUR*BY*USD
TAX*478231*1
FOB*PC*OR*SHIP PER ROUTING GUIDE
ITD*01*3*1*20100115*15*20100115*30*****Net 30
TD5*B****See Routing Guide
N9*ZZ*Note
MSG*PO Note goes here
N1*ST**92*BLT
N3*980 ADDRESS* BUILDING NR
N4*CITY*STATE*ZIP*US
PER*BD*PERSON X*TE*612-894-3206
PO1*0001*800*EA*160**BP*ST3146356SS
PID*X***GOODS ORDERED
SCH*4*EA***010*091217
N9*ZZ*Note
MSG*PO Remarks
CTT*1 SE*19*20
GE*1*24784
IEA*1*000008105

Overige X12 EDI berichten

Behalve de X12 EDI 204, zijn er ook nog andere soorten ANSI X12 EDI berichten. Ieder EDI bericht heeft een eigen nummer wat correspondeert met het type bericht. De meest voorkomende EDI berichtcodes zijn: