Promese

"In onze zoektocht naar een nieuwe integratiepartner hadden wij één primaire eis: Zelf in control zijn bij het kunnen koppelen van klanten." zegt Steven Bruininckx, manager ICT&Projects bij Promese. Hij zag het belang van EDI in, en schakelde Copernicus in om dit te bewerkstelligen.

Wat doet Promese?

Promese biedt logistieke totaaloplossingen op het gebied van e-fulfilment, wholesale, retail en omnichannel. Zij bedienen zowel de B2B als de B2C markt. Met hun servicemodel, hebben zij alles in huis om hun klanten van A tot Z te bedienen. Dit omvat niet alleen de logistieke activiteiten, maar ook alle e-commerce activiteiten zoals customer service, online marketing, design, et cetera.

Wat is de uitdaging?

Promese heeft een eigen Warehouse Management Systeem ontwikkeld, Probis genaamd. Deze software is gebaseerd op Navision. NAV is hierin de ruggengraat voor de administratie. In een laag hier bovenop is Probis ontwikkeld. Daarnaast hebben zij ook legacy tool LISA. Dit is een ander WMS dat zij naast Probis gebruiken. Van origine richtte Promese zich voornamelijk op home entertainment producten. Hierop is LISA volledig ingericht. Door uitbreiding van hun markt, groeide ook de behoefte aan een WMS waarin andere producten beter verwerkt kon worden. Daaruit vloeide Probis voort. Ook LOES is een zelf ontwikkeld stuk software en voorziet in de transport afhandeling. Promese gebruikt LOES om te selecteren welke vervoerder zij inzetten voor bepaalde transportopdrachten van hun klanten. De behoefte om meer controle en grip te hebben op alle informatiestromen was aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe integratiepartner. Steven Bruininckx, manager ICT & Projects:

“De software waarmee Promese voorheen werkte, was dusdanig ingericht dat dit niet mogelijk was. We zochten een nieuwe, moderne en eenduidige manier waarbij we gaan voor standaardisatie. Daarnaast wilden wij de huidige software, waaronder onze legacy tools, in stand houden.”

Wat is de oplossing?

Als onderdeel van de service die Promese haar klanten biedt, nemen zij onder andere het voorraadbeheer uit handen. Het WMS registreert de inslag en opslag van goederen en natuurlijk ook de afhandeling van orders zodat artikelen uitgeleverd worden. Ook zorgt Promese voor een complete retourafhandeling. Om deze acties in goede banen te leiden, is alles gekoppeld aan een berichtenuitwisseling tussen Promese en haar klanten.

Berichtstromen

 • Logistics Item; van klant naar Promese, unieke details van elk item dat door Promese verwerkt wordt.
 • Inbound order; van klant naar Promese, inkomende goederen t.b.v. opslag in warehouse
 • Inbound order receipt; van Promese naar klant, bevestiging ontvangen goederen.
 • Delta Stock; van Promese naar klant, synchronisatie van alleen de wijzigingen in voorraad
 • Outbound order; van klant naar Promese, order moet vanuit warehouse Promese verstuurd worden
 • Shipment; van Promese naar klant, Promese bevestigt uitleveren order
 • Full Stock; van Promese naar klant, doorgeven van volledige voorraadinformatie
 • Return B2C; van Promese naar klant, doorgeven teruggestuurd product Return B2B; van Promese naar klant, doorgeven teruggestuurd product
 • Manco; van Promese naar klant, melden beschadiging artikel
 • Customers; van klant naar Promese, stamgegevens klanten
 • Order Enrichment vanuit LOES naar CDM en vice versa.

Niklas

Promese zocht een uniforme wijze voor het verwerken van de berichten die zij met hun klanten uitwisselen. Zij kozen voor het Niklas integratieplatform die zij in hun eigen beheer en IT-omgeving installeerden. Daarnaast pasten zij een Canonical Data Model (CDM) toe, waardoor met maximale flexibiliteit en beheersbaarheid, berichten afgehandeld kunnen worden.

“Een ander belangrijk punt in onze keuze voor Niklas was de gebruiksvriendelijkheid van het pakket die ons ook daadwerkelijk de mogelijkheden biedt om zelf ook echt mappingen te kunnen bouwen. In dit traject onderhielden wij zelf het contact met onze klanten waarmee wij koppelen. Voorwaarde was wel dat, als wij hier behoefte aan hadden, Copernicus ook in deze rol zou kunnen voorzien. Dit is gewaarborgd in hun ‘Onboarding service’. We werken nu in een hybride situatie waarin wij deels het bouwen van koppelingen zelf doen en een deel besteden wij uit aan Copernicus. In de toekomst zal dit verschuiven naar alles in eigen beheer te bouwen waarbij Copernicus alleen als achtervang dient.”

Canonical Data Model

Het inzetten van een CDM vraagt in eerste instantie meer investering, maar hier haal je op de lange termijn aanzienlijk voordeel uit. Een belangrijk voordeel hiervan is dat het veel flexibiliteit biedt. Door vanaf de klant naar het CDM te mappen, ontstaat er een tussenstop waarin alle datastromen in één uniform formaat samenkomen. Vanuit dit uniforme formaat hoeft er vervolgens per berichttype één enkele mapping gemaakt te worden om de data door te zetten naar Probis. Wanneer bijvoorbeeld Probis aan vervanging toe is, hoeft niet een volledige mapping vernieuwd te worden, enkel de mapping vanuit het CDM naar het nieuwe (ERP-)systeem. Het maken van mappings tussen klanten en het CDM is bovendien aanzienlijk eenvoudiger omdat hierin geen complexe business logica verwerkt wordt. Zo kost het bouwen van een mapping minder tijd en vergt dit ook minder onderhoud.

Hoe nu verder?

Door het integratieplatform Niklas in te zetten om alle berichtenstromen te faciliteren, ligt de controle weer in handen van Promese. De voornaamste eis, het zelf kunnen maken van mappingen, is hier uiteraard onderdeel van: De Graphical User Interface (GUI) van Niklas ondersteunt hierin om de gemaakte mapping te configureren. Hierin wordt het stappenplan dat een bericht doorloopt opgebouwd op basis van een aantal componenten. Als bijvoorbeeld in JAVA geprogrammeerd wordt, zal Promese dit stukje in de GUI moeten uploaden om vervolgens het stappenplan compleet te maken. De operationele data die in het CDM staat, geeft Promese de ruimte om haar klanten in de toekomst de optie te bieden om via een portal orderinformatie rechtstreeks in te zien.

“Op termijn hopen we met deze efficiëntieslag een kostenreductie te realiseren doordat we dan in staat zijn om zelf alle koppelingen met onze klanten te bouwen. Ook merken we dat het fijn is om met een frisse nieuwe partner samen te werken. Het brengt -in goede zin- reuring op de afdeling. Het sparren met Copernicus geeft ons ook nieuwe ideeën en inzichten over onder andere het gebruik van nieuwe technologie. Dit inspireert onze collega’s.”

Heb je ook behoefte aan een betrouwbaar en schaalbaar integratieplatform waarbij je de volledig controle houdt? Wij zetten graag een exclusieve omgeving op voor het beheer van koppelingen met interne of externe systemen. Heb je liever dat wij u volledig ontzorgen? Kies dan voor onze managed EDI omgeving en onboarding service. 

Hoe kunnen wij jou helpen?

Controle niet gelukt

The form contains errors